Soorten

Lijsten met diersoorten

De bezoekers van de hutten helpen mee door aan te geven welke vogelsoorten en zoogdieren ze op hun bezoek gezien hebben. Ook ik noteer welke soorten ik heb waargenomen wanneer ik in de hut vertoef. Hierdoor ontstaat een goed beeld wat je kunt verwachten. Uiteraard laat de natuur zich niet dwingen en is er nooit garantie te geven op een bepaalde soort maar dat er elke dag een divers aanbod is, is wel zeker.
Regelmatig verschijnen er onverwachte gasten voor de hut waardoor elk bezoek weer anders is. Denk b.v. aan de Marter, de Waterral, de Vos etc.
Ondertussen zijn de lijsten met waargenomen soorten behoorlijk gegroeid en zal regelmatig aangevuld worden.

Diersoorten voor Hut Hoogeloon

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Hoogeloon
Appelvink Boomklever
Boomkruiper Bosuil
Buizerd Ekster
Fitis Havik
Gaai Glanskop
Gele Kwikstaart
Goudhaan Goudvink
Groene specht Groenling
Grote bonte specht Heggemus
Houtduif Keep
Koolmees Kuifmees
Matkop Merel
Pimpelmees Putter
Roodborst Sijs
Sperwer Staartmees
Tjiftjaf Vink
Wespendief Winterkoning
Zanglijster Zwarte mees
Zwarte specht Zwartkop
Eekhoorn

Diersoorten voor Hut Purmerend

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Purmerend
Buizerd Fazant
Gaai Grote bonte specht
Keep Groenling
Koolmees Merel
Pimpelmees Appelvink
Roodborst Sperwer
Winterkoning Halsbandparkiet
Staartmees Rat
Vink Hermelijn
Havik Fitis
Tjiftjaf Lijster
Wielewaal Boomklever
ijsvogel Koekoek
Putter Tuinfluiter
Waterral

Op de wildcam voordat de hut af was:

Kerkuil Vos
Ransuil

Diersoorten voor Hut Waterland

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Waterland (binnenkort meer)
Fuut Grauwe Gans
Aalscholver Meerkoet
Kuifeend ijsvogel
Buizerd Wilde Eend
Fazant Koolmees
Pimpelmees Roodborst
Baardman Blauwborst
Zaagbek Ekster
Rat Tureluur
Zilverreiger Dodaars
Haas Sperwer
Blauwe reiger Winterkoning
Grote bonte specht Havik
Rietzanger fitis
Braamsluiper Kiekendief
Torenvalk Slechtvalk