Soorten

Waterral bij Hut 2

Lijsten met diersoorten

De bezoekers van de hutten helpen mee door aan te geven welke vogelsoorten en zoogdieren ze op hun bezoek gezien hebben. Ook ik noteer welke soorten ik heb waargenomen wanneer ik in de hut vertoef. Hierdoor ontstaat een goed beeld wat je kunt verwachten. Uiteraard laat de natuur zich niet dwingen en is er nooit garantie te geven op een bepaalde soort maar dat er elke dag een divers aanbod is, is wel zeker.
Regelmatig verschijnen er onverwachte gasten voor de hut waardoor elk bezoek weer anders is. Denk b.v. aan de Marter, de Waterral, de Vos etc.
Ondertussen zijn de lijsten met waargenomen soorten behoorlijk gegroeid en zal regelmatig aangevuld worden.

Diersoorten voor Hut 1

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut 1
 Appelvink  Muis
 Boomkruiper  Nachtegaal
 Egel  Pimpelmees
 Ekster  Rat
 Fitis  Roodborst
 Goudhaan  Spreeuw
 Goudvink  Staartmees
 Grauwe Vliegenvanger  Tjiftjaf
 Groenling  Tuinfluiter
 Grote Bonte Specht  Vink
 Havik  Vlaamse Gaai
 Heggemus  Vuurgoudhaan
 IJsvogel  Winterkoning
 Keep  Zanglijster
 Konijn  Zwartkop
 Koolmees  Goudhaantje
 Lijster  Haas
 Matkop Koolmees
 Merel Rietgors
Ringslang Zwarte mees
Sperwer

Sperwer hut 1

Diersoorten voor Hut 2

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut 2
Appelvink Matkop
Boomklever Merel
Boomkruiper Muis
Boommarter Pimpelmees
Buizerd Putter
Eekhoorn Ringslang
Fitis Roodborst
Gaai Sijs
Glanskop Sint-helenafazantje
Goudhaan Sperwer
Goudvink Staartmees
Groene Specht Tjiftjaf
Groenling Tuinfluiter
Grote bonte specht Vink
Havik Vos
Heggemus Vuurgoudhaan
IJsvogel Winterkoning
Japanse nachtegaal Waterral
Keep Zanglijster
Konijn Zwartkop
Koolmees Zwarte mees
Koperwiek Zwarte specht
Kuifmees

Sint-Helenafazantje

 

 

Diersoorten voor Hut 3

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut 3
Koolmees Pimpelmees
Roodborst Merel
Heggemus Fitis
Vink Grote bonte specht
Houtduif Gaai
Grauwe vliegenvanger Winterkoning
Appelvink Lijster
Boomklever Boomkruiper
Bosuil Buizerd
Sperwer Wespendief
Zwartkop Eekhoorn
Putter Groene specht
Kuifmees