Soorten

Lijsten met diersoorten

De bezoekers van de hutten helpen mee door aan te geven welke vogelsoorten en zoogdieren ze op hun bezoek gezien hebben. Ook ik noteer welke soorten ik heb waargenomen wanneer ik in de hut vertoef. Hierdoor ontstaat een goed beeld wat je kunt verwachten. Uiteraard laat de natuur zich niet dwingen en is er nooit garantie te geven op een bepaalde soort maar dat er elke dag een divers aanbod is, is wel zeker.
Regelmatig verschijnen er onverwachte gasten voor de hut waardoor elk bezoek weer anders is. Denk b.v. aan de Marter, de Waterral, de Vos etc.
Ondertussen zijn de lijsten met waargenomen soorten behoorlijk gegroeid en zal regelmatig aangevuld worden.

Diersoorten voor Hut Hoogeloon

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Hoogeloon
Koolmees Pimpelmees
Roodborst Merel
Heggemus Fitis
Vink Grote bonte specht
Houtduif Gaai
Grauwe vliegenvanger Winterkoning
Appelvink Lijster
Boomklever Boomkruiper
Bosuil Buizerd
Sperwer Wespendief
Zwartkop Eekhoorn
Putter Groene specht
Kuifmees

Diersoorten voor Hut Hoeven

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Hoeven
Koolmees Pimpelmees
Roodborst Merel
Heggemus Fitis
Vink Grote bonte specht
Houtduif Gaai
Lijster Winterkoning
Appelvink Lijster
Boomklever Buizerd
Groene specht

Diersoorten voor Hut Hoeven

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Purmerend (op de wildcam, hut wordt op dit moment gebouwd
Havik Buizerd
Vos Ransuil
Kerkuil Gaai
Vink Grote bonte specht
Merel Staartmees
Fazant Waterral
Koolmees