Soorten

Lijsten met diersoorten

De bezoekers van de hutten helpen mee door aan te geven welke vogelsoorten en zoogdieren ze op hun bezoek gezien hebben. Ook ik noteer welke soorten ik heb waargenomen wanneer ik in de hut vertoef. Hierdoor ontstaat een goed beeld wat je kunt verwachten. Uiteraard laat de natuur zich niet dwingen en is er nooit garantie te geven op een bepaalde soort maar dat er elke dag een divers aanbod is, is wel zeker.
Regelmatig verschijnen er onverwachte gasten voor de hut waardoor elk bezoek weer anders is. Denk b.v. aan de Marter, de Waterral, de Vos etc.
Ondertussen zijn de lijsten met waargenomen soorten behoorlijk gegroeid en zal regelmatig aangevuld worden.

Diersoorten voor Hut Hoogeloon

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Hoogeloon
Appelvink Boomklever
Boomkruiper Bosuil
Buizerd Ekster
Fitis Havik
Gaai Glanskop
Gele Kwikstaart
Goudhaan Goudvink
Groene specht Groenling
Grote bonte specht Heggemus
Houtduif Keep
Koolmees Kuifmees
Matkop Merel
Pimpelmees Putter
Roodborst Sijs
Sperwer Staartmees
Tjiftjaf Vink
Wespendief Winterkoning
Zanglijster Zwarte mees
Zwarte specht Zwartkop
Eekhoorn

Diersoorten voor Hut Hoeven

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Hoeven
Appelvink Boomklever
Boomkruiper Buizerd
Ekster Fitis
Groenling Gaai
Goudhaan
Groene specht Grote bonte specht
Havik Heggenmus
Houtduif Keep
Koolmees Koperwiek
Merel Pimpelmees
Putter Roodborst
Sperwer Sijs
Staartmees Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink Winterkoning
Zanglijster Zwarte mees
Zwartkop

Diersoorten voor Hut Purmerend

De volgende diersoorten zijn vastgelegd bij Hut Purmerend
Buizerd Fazant
Gaai Grote bonte specht
Keep Groenling
Koolmees Merel
Pimpelmees Appelvink
Roodborst Sperwer
Winterkoning Halsbandparkiet
Staartmees Rat
Vink Hermelijn
Havik Fitis
Tjiftjaf Lijster
Wielewaal Boomklever
ijsvogel Koekoek
Putter Tuinfluiter

Op de wildcam voordat de hut af was:

Waterral Vos
Kerkuil Ransuil